Начало / Получени есета

  • a+
  • a-

„ОСП: поглед в бъдещето” - Ирена Колева

16 декември 2011

Аз като човек обичащ природата, животните и всичко живо на тази планета, бих искала да се направи възможното за тяхното опазване чрез законови постановки. Да се спазват научните изисквания за равновесие в природата, с което се опазват животинските и растителни видове.Човек трябва да се чувства като добър стопанин на природата, за която да се грижи със всички възможни начини и средства. За съжаление със своето безхаберие той често става причина за бедствия-пожари, отравяне на води, замърсяване на въздуха. По този начин ние сечем клона, на който сме седнали и обричаме бъдещите поколения на труден живот. Опазването на природата е една много важна но не и единствена страна в бъдещето развитие на моята родина. Като възпитаник на учебно заведение, което има пряко отношение към този въпрос, аз разбирам, че на първо място трябва да поставя агротехническите знания. Благодарение на тях мога да бъда полезна в 2-насоки:

  1. Развитие на растениевъдството. Знанията за почвите и техните особености дават възможност да се прилагат най-подходящите сортове култури, а това означава,че могат, при съответната най-добра технологична дисциплина, да се получат в бъдеще добиви, за които сега можем само да мечтаем.
  2. Животновъдство. Опазването на дивите животни, за което споменах в началото, може да бъде само отправна точка в собственото ни отношение към селскостопанските ни животни. Грижите за тях изискват сърце и душа, а не просто спазване на правилата, посочени в учебника. Да правим добро на природата, която ни се отплаща многократно ние не можем да съществуваме без създаденото от нея. За мене бъдещето е идеален синхрон между създаденото от природата и създаденото от мене – Човека.