„ОСП: поглед в бъдещето” - Нено Ненов

9 април 2012

Основните цели пред ЕС 2020 г., засягащи Общата селскостопанска политика на Съюза, са балансирано развитие на селските райони, устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата, както и конкурентоспособност на селското...
...още

„ОСП: поглед в бъдещето” - Александър Конаков

9 април 2012

Европейският съюз действа в широк спектър политики – от човешките права и свободи до транспорта и търговията. Селскостопанската политика на ЕС, наричана обща селскостопанска политика (на англ. Common Agricultural Policy или съкратено CAP)...
...още

„ОСП: поглед в бъдещето” - Петя Кърпелова

9 април 2012

ОСП е най-старата, най-успешната и най-противоречивата политика на Европейските общности. Исторически погледнато, тя възниква след края на Втората световна война до създаването на Европейска икономическа общност и е логичен ход от старта на шестте...
...още
  << <12345 > >>