„ОСП: поглед в бъдещето” – Теодор Калпакчиев

20 март 2012

Общата селскостопанска политика може да бъде определена като най-противоречивата, най-успешната, най-ощетяващата. По същество тези дефиниции са силно несъвместими една с друга, но тук те намират своя успешен синтез. Как се стига до това...
...още

„ОСП: поглед в бъдещето” - Даниел Данов

20 март 2012

Във физиката има основен принцип, който гласи, че "на всяко действие има равно по сила и противоположно по посока противодействие". Можем да се замислим върху тази природна закономерност и да я наложим като модел за сравнение спрямо текущата...
...още

„ОСП: поглед в бъдещето” - Стоян Нешев

20 февруари 2012

„Стопанството е методът; целта е да променим душата.“ Маргарет Тачър Целите на реформата на европейската селскостопанска политика са категорични: икономическо и социално развитие, опазване на околната среда, устойчиво развитие, като...
...още
  << <12345 > >>