„ОСП: поглед в бъдещето” - Пламен Василев

23 януари 2012

Селското стопанство винаги е било съществен елемент от икономиката на България. Без него нашата страна би загубила много от вътрешния си пазар и същевременно от външните си търговско-икономически връзки, не само в Европа, но и в останалия свят. В...
...още

„ОСП: поглед в бъдещето” - Eлизабета Овчарова

3 януари 2012

Общата селскостопанска политика (ОСП) се състои от група правила и механизми, които регулират производството, търговията и преработката на земеделски продукти в Европейския съюз, като се обръща повишено внимание на развитието на селските райони. ОСП...
...още

„ОСП: поглед в бъдещето” - Ирена Колева

16 декември 2011

Аз като човек обичащ природата, животните и всичко живо на тази планета, бих искала да се направи възможното за тяхното опазване чрез законови постановки. Да се спазват научните изисквания за равновесие в природата, с което се опазват животинските...
...още
  << <12345 > >>