„ОСП: поглед в бъдещето” - Гергана Стефанова

7 декември 2011

Общата селско стопанска политика е една от основните политики на ЕС, тъй, като близо 80% от територията на Европа попадат в селски райони. Тази политика е претърпяла много изменения поради факта, че първоначално беше ориентирана към производство на...
...още
  << <12345