ОСП за младите

За информационната кампания „Обща селскостопанска политика за младите”

За информационната кампания „Обща селскостопанска политика за младите”
Информационната кампания „Обща селскостопанска политика за младите" бe инициатива на Агенция СТРАТЕГМА, в партньорство с Европейския институт и Портал Европа. Кампанията беше финансирана в рамките на покана на Генерална дирекция "Селско стопанство и развитие на селските райони" на Европейската комисия за представяне на предложения 2009/C 215/04 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика.

Изпълнението на дейностите по проекта започна през май 2010 г. и завърши през април 2011 г. Проектът бе на стойност 157 000 евро, като съфинансирането от бюджета на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони" бе в размер на 50%.

Кампанията имаше за цел увеличаване на информираността на българските младежи по отношение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и нейните национални измерения. Това е втората тематична инициатива на Агенция СТРАТЕГМА след кампания "ОСП - двигател за развитието на българските селски райони", реализирана през 2008 - 2009 г.

Основната целева група на "ОСП за младите", към която бе насочен проекта, бяха ученици от професионалните селскостопански гимназии в страната и студенти от Лесотехнически Университет в София, Аграрен Университет в Пловдив и Тракийски Университет в Стара Загора.

В рамките на проекта бяха осъществени 14 еднодневни семинара с 420 ученици в профилирани професионални гимназии в страната, както и 3 еднодневни дебата с над 150 студенти в трите университета.

Планираните дейности включваха изработване на 28 видео клипа от ученици в гимназиите с помощта на екипа и провеждане на фотоконкурс на тема „България - селото и светът".

Дейностите бяха насочени към обучаващи се млади хора в сферата на селското стопанство и целяха повишаване на тяхната информираност по отношение на основните елементи и приоритети на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Бяха обсъдени начините за осъществяване на професионална реализация в областта на земеделието, както и възможностите за участие на младите в определянето на бъдещите политики в сектора.

Екипът ни проведе семинари в професионалните гимназии по селско стопанство в Брезник, Кюстендил, Нови пазар, Велики Преслав, Кърджали, Чепеларе, Севлиево, Златарица, Костинброд, Златица, Банско, Сандански, Септември и Перущица.

В заключителната конференция „Предизвикателствата пред развитието на професионалното образование в селското стопанство" участваха представители на правителството, на образователни институции, училища и университети и представители на браншовите организации в сектора.