Общата селскостопанска политика – накратко

1_euflags.jpg
Общата селскостопанска политика (англ. Common Agricultural Policy) е най-старата политика на Европейската общност. Когато ОСП започва да действа, в Европейската общност участват само шест страни - Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и...
...още

Общата селскостопанска политика в дати (1957 – 2011 г.)

Шест държави-основателки подписват Римския договор за създаването на Европейската икономическа общност (по-късно ЕС). В договора са определени основните цели за земеделието - храна на достъпни цени за гражданите и добър живот за...
...още