Начало / Предстоящо

  • a+
  • a-

Предстоящи събития

13 октомври 2011

Предстоящи събития
В рамките на информационната кампания „ОСП за младите: презареждане" предстоят:
  • 8 еднодневни информационни дни за представяне на ОСП в общообразователни училища в:

София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

  • 8 еднодневни информационни дни, целящи да запознаят гражданите с Общата селскостопанска политика на ЕС в центъра на градовете:

София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

  • 3 еднодневни информационни дни в университети в:

София, Велико Търново и Русе.

Ще бъдат проведени дебати със студентите на тема: „Обща селскостопанска политика и защо тя е важна за всички - за селските райони и за хората, които живеят в градовете" .