Начало / За Проекта

  • a+
  • a-

За информационната кампания „Обща селскостопанска политика за младите”

За информационната кампания „Обща селскостопанска политика за младите”
Информационната кампания „Обща селскостопанска политика за младите" бe инициатива на Агенция СТРАТЕГМА, в партньорство с Европейския институт и Портал Европа. Кампанията беше финансирана в рамките на покана на Генерална дирекция "Селско стопанство и развитие на селските райони" на Европейската комисия за представяне на предложения 2009/C 215/04 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика.

Изпълнението на дейностите по проекта започна през май 2010 г. и завърши през април 2011 г. Проектът бе на стойност 157 000 евро, като съфинансирането от бюджета на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони" бе в размер на 50%.

Кампанията имаше за цел увеличаване на информираността на българските младежи по отношение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и нейните национални измерения. Това е втората тематична инициатива на Агенция СТРАТЕГМА след кампания "ОСП - двигател за развитието на българските селски райони", реализирана през 2008 - 2009 г.

Основната целева група на "ОСП за младите", към която бе насочен проекта, бяха ученици от професионалните селскостопански гимназии в страната и студенти от Лесотехнически Университет в София, Аграрен Университет в Пловдив и Тракийски Университет в Стара Загора.

В рамките на проекта бяха осъществени 14 еднодневни семинара с 420 ученици в профилирани професионални гимназии в страната, както и 3 еднодневни дебата с над 150 студенти в трите университета.

Планираните дейности включваха изработване на 28 видео клипа от ученици в гимназиите с помощта на екипа и провеждане на фотоконкурс на тема „България - селото и светът".

Дейностите бяха насочени към обучаващи се млади хора в сферата на селското стопанство и целяха повишаване на тяхната информираност по отношение на основните елементи и приоритети на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Бяха обсъдени начините за осъществяване на професионална реализация в областта на земеделието, както и възможностите за участие на младите в определянето на бъдещите политики в сектора.

Екипът ни проведе семинари в професионалните гимназии по селско стопанство в Брезник, Кюстендил, Нови пазар, Велики Преслав, Кърджали, Чепеларе, Севлиево, Златарица, Костинброд, Златица, Банско, Сандански, Септември и Перущица.

В заключителната конференция „Предизвикателствата пред развитието на професионалното образование в селското стопанство" участваха представители на правителството, на образователни институции, училища и университети и представители на браншовите организации в сектора.