Начало / ОСП Новини

  • a+
  • a-

Информационна кампания „ОСП: Завръщане в бъдещето“

8 март 2012

Информационна кампания „ОСП: Завръщане в бъдещето“

През 2012 г. се навършват 50 години от въвеждането на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, която е в основата на европейската интеграция и вече пет десетилетия осигурява на европейските граждани качествени продукти в достатъчно количество и жизнено земеделие. Това е единственатаполитика на ЕС с обща рамка, при която по-голямата част от публичнитеразходи във всяка държава-членка се финансират от бюджета на Съюза, а не с национални или регионални средства.

Кампанията „50 години ОСП“ на Европейската комисия започна в Брюксел на 23 януари 2012 г. Тя предвижда серия от събития, които ще се провеждат през цялата година на национално равнище и на равнището на ЕС. През пролетта пътуваща изложба ще посети множество градове на Европа.

В рамките на кампанията Агенция СТРАТЕГМА и Интелдей Солушънс организират серия от информационни и комуникационни събития в четири държави – България, Португалия, Естония и Малта - под мотото „ОСП: Завръщане в бъдещето“.

Акцент на кампанията са дискусиите за новата реформа на общата селскостопанска политика в контекста на бъдещите предизвикателства пред европейските граждани. Сред темите от интерес са и изменението на климата, хранителната сигурност и устойчивото използване на природните ресурси и др. Освен това кампанията е възможност за взаимно опознаване и установяване на партньорство между земеделските производители от четирите държави.

През месец юни 2012 г. е планирано провеждане на международна конференция в София с участници от Европейската комисия, Европейския парламент и представители наинституции и организации от четирите държави.

През есента във всяка от четирите столици ще бъдат организирани публични събития за отбелязване на 50-тата годишнина от създаването на Общата селскостопанска политика.

В заключителната фаза на кампанията (в края на ноември 2012 г.) е предвидено организирането на конференция в Брюксел за обобщаване на резултатите от проведените обсъждания и дискусии.

Европейската кампания за отбелязване на 50-тата годишнина от създаването на Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде едно от значимите комуникационни събития за държавите-членки на Европейския съюз през 2012 г. Нашият екип Ви отправя покана да се включите в предстоящите прояви като се регистрирате.